Za področje

  Neločljiva rast skupnosti in arhitekture v Črenšovcih

  Članek je koristil že 2058+ uporabnikom
  Ni skrivnost, da vera že od nekdaj povezuje različne skupnosti. To se odraža tudi v grajeni krajini, saj v središčih večine krajev po svetu naletimo na osrednje svetišče, okoli katerega se gnetejo bivališča in drugi posvetni objekti. To velja tudi za kraj Črenšovci v istoimenski občini. A ne le, da sta župnijska cerkev sv. Križa in župnišče odmev starih časov, temveč sta še danes čvrsta temelja lokalne skupnosti ter živ ponos občank in občanov.

  Besedilo: Žaklin Križaj

  Zgodovinske plasti cerkve sv. Križa

  Iz vizitacijskih zapisov lahko razberemo, da je že v 14. stoletju na tem mestu stala lesena kapela, posvečena sv. Križu. Kasneje, v srednjem veku so na tem mestu postavili leseno cerkvico z lesenim poslikanim oltarjem. Zaradi vse večjih potreb po večji cerkvi, so leta 1778 zgradili novo, večjo cerkev iz opeke za 250 ljudi. Kaj kmalu je tudi ta cerkev postala premajhna, tako so najprej zgradili samostojen zvonik, kasneje pa še celotno cerkev. Razlog za dograjevanje cerkve je bila v visoki rodnosti okoliških vasi.

  Današnja podoba je neorenesančna, saj je bila zadnja cerkev na novo postavljena v letu 1860. Opeko za cerkev so naredili kar ljudje sami, in sicer tako, da je bila vsaka vas zadolžena za določeno število opek. Zasnovana je kot eno-ladijska zasnova s prezbiterijem in štirimi oltarji v sami ladji. Glavni oltar, narejen leta 1807, je posvečen Sv. Križu. V njem je 33 figur, med pomembnimi je Sv. Križ s križanim Jezusom v sredini, zraven križa Božja Mati Marija, Marija Magdalena ter apostol in evangelist Janez, vsi v naravni velikosti. Danes po cerkvi še vedno doni zvok pesmi originalnih orgel, narejenih leta 1880. Leta 1992 so jih obnovili in nekoliko povečali.

  cerkev-sv-kriza-zupnijski-dom-crensovci.JPG
  Vpetost cerkve v okolico. (Vir: občina Črenšovci, Foto Gyurica)

  Na vrhu zvonika zvenijo štirje cerkveni zvonovi, ki z donečim glasom privabljajo ljudi k obredom. Najstarejši bronasti zvon je bil narejen leta 1897 in tehta 420 kg. Ob njem so bili še trije bronasti zvonovi, ki so bili odpeljani med 1. svetovno vojno. Leta 1924 so jih nadomestili z novimi, iz kvalitetnega nemškega jekla, ter vlitimi v Kranjski industrijski družbi v Jesenicah. Do leta 2002 so zvonili ročno - s potegom vrvi. Od leta 2002 pa zvonove poganja nova električna naprava.

  Z zahtevno obnovo lovili pomembne praznike

  Po 145 letih je bila tudi cerkev sv. Križa potrebna celovite obnove. Zaradi nujnosti je bila le ta razdeljena na dve fazi, ki sta bili skrbno načrtovani, glede na pomembne cerkvene obletnice. Prva faza je potekala v znamenju zaščite pred vlago in obnove notranjosti cerkve, v drugi fazi pa so obnovili še njeno zunanjost.

  Zaradi velike vlažnosti notranjosti cerkve, je bilo potrebno objekt najprej izsušiti, nato pa tudi tempirati, kar so izvedli pri gradbenem inštitutu ZRMK. Pomembno je, da se konstrukcijo do dodobra izsuši, saj vlaga vpliva tako na samo bivanje, kakor tudi na predmete in omete, ki v takih pogojih hitreje propadajo. Prva dela so izvedli med leti 2005 in 2007. Leto 2007 je bilo za župnijo sv. Križa jubilejno leto - praznovali so 200. obletnico župnije. Delo se je začelo septembra 2005, ko so z lastnimi močmi odstranili 4 metre visok stari zunanji cerkveni omet.

  Delo se je nadaljevalo z izkopom in nujno drenažo okoli cerkve, s čimer so zmanjšali vlažnost okolice. Pomemben korak pri obnovi notranjosti cerkve je bilo povabilo akademskega slikarja ter restavratorja Štefana Hauka in arhitekta Jožefa Kovača, ki sta zagotovila strokovno in premišljeno obnovo. Obnova notranjosti je bila obsežna, saj so na novo naredili tako elektrifikacijo, tlake kakor tudi vse omete in poslikave. Izdelala se je tudi nova lesena oprema v zakristiji ter nov kamnit daritveni oltar, ambon in krstilnik. Ambon se imenuje del v cerkvi, ki je namenjen branju in razlagi božje besede. Ambon je nekoliko dvignjen, zato da se bralca bolje vidi in sliši.

  cerkev_črenšovci.JPG
  Premišljeno obnovljena notranjost cerkve. Vsak detajl je bil skrbno premišljen. (Vir: občina Črenšovci)

  Drugi del obnove je potekal med letoma 2008 in 2010. Tudi tokrat so imeli okroglo obletnico, in sicer so tokrat obhajali 150-letnico župnijske cerkve. Razlogov za natančne roke dokončanja objekta ni zmanjkalo. V teh dveh letih so obnovili zunanjost zvonika, zamenjali streho, naredili novo fasado in nabavili novo stolpno uro.

  Gradnja skupnosti

  Začetek črenšovske župnije sega pred leto 1800 v čas, ko se je prebivalstvo v vaseh Črenšovci, Trnje, Žižki, Dolnja Bistrica, Srednja Bistrica in Gornja Bistrica zelo hitro večalo. Hitro večanje prebivalcev je preveč obremenjevalo prejšnji župniji Beltinci in Turnišče kamor so te vasi spadale, zato ni bila le potreba po novi cerkvi, ampak tudi po novi župnijski skupnosti.

  Župnija Črenšovci ustanovljena leta 1807, je ob ustanovitvi od beltinskega grofa Ludvika Chakyja velikodušno prejela zemljišče za gradnjo župnišča. Pozneje je grof Ludvik Chaky za gradnjo podaril tudi les in poravnavo vseh stroškov, ki so nastali ob gradnji župnišča. Župnišče so gradili v letih 1808–1811. Toda že leta 1933 je župnik Matija Zadravec ugotavljal, da je župnišče neprimerno za bivanje duhovnikov, saj je bila potrebna temeljita obnova. Še istega leta so župnišče obnovili. Pozneje pa so si sledile različne obnove.

  stari-zupnijski-dom-crensovci.jpg
  Prvotni izgled župnijskega doma. (Vir: občina Črenšovci)

  Iz trdne skupnosti v novo župnišče

  Leta 1995 je župnijski pastoralni svet dal pobudo, da se zgradi novo župnišče, v katerem bo primeren prostor za bivanje duhovnikov in za pastoralno delovanje župnije. Posvečen je Sveti družini, na kateri temelji celotna skupnost. Za novo župnišče so izbrali projektanta Atrij Gradbeni inženiring d. o. o. Leta 1995 so po župniji začeli z zbiranjem denarnih sredstev. Istega leta so dobili pravnomočno gradbeno dovoljenje in 17. 9. 1995 je mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej blagoslovil temeljni kamen za gradnjo novega župnijskega doma. Novo župnišče je bilo blagoslovljeno 18. 10. 1998.

  zupnijski-dom-crensovci.jpg
  Župnijski dom danes. (Vir: občina Črenšovci)

  Simbolika arhitekture / arhitekturna pripoved

  Če se poglobimo v pročelje novega župnišča, uvidimo, da nam v svoji arhitekturni govorici preko simbolov govori o temeljih krščanske vere. Trikotni geometrijski liki nam govorijo o veri v Troedinega Boga, dve okni v stolpiču o dveh Mojzesovih tablah z desetimi zapovedmi, dvanajst okroglih stebrov o dvanajstih apostolih, štirje oglati stebri o evangelistih, križ v vratih o osrednjem krščanskem znamenju ter konica na stolpiču, ki kaže kot prst v nebo, po Slomšku – v nebesih smo doma.

  župnjišče-crensovci-zadnja-vecerja.JPG
  Prikaz zadnje večerje – skrbno izdelan mozaik. (Vir: občina Črenšovci)

  Arhitekturna zasnova notranjosti

  Osrednji prostor v župnijskem domu, kjer se odvija glavno dogajanje, je župnijska dvorana. Namenjena je za aktivnosti, povezanimi z delovanjem župnije in zavoda Svete družine. Tukaj se odvijajo razna srečanja, predavanja, koncerti, razstave, pevske vaje in drugo. V pritličju se nahaja tudi pisarna s pripomočki za pastoralno delovanje župnije in zavoda, arhiv, kuhinja in obednica z mozaikom zadnje večerje.

  V nadstropju pastoralnega dela je umeščena učilnica, za vadbo zborovskega petja, Kleklova župnijska knjižnica in mladinska soba posvečena zgodovinarju dr. Ivanu Zelku. Za verouk uporabljajo osrednjo učilnico posvečeno bl. A. M. Slomšku. V podstrešnih prostorih se nahaja majhna kapela s kipom Međugorske Matere Božje, učilnica za svetopisemske urice, dve spalnici, pastoralni arhiv in stalna razstava o naših izseljencih. Kakor lahko vidimo iz prebranega, je za delovanje župnije potrebno precej prostorov.

  zupnijska-dvorana.JPG
  Dih jemajoča notranjost župnijske dvorane. (Vir: občina Črenšovci)

  Župnijska skupnost je živa stvar, saj se nenehno spreminja; raste, se razvija, doseže vrhunec, nato pa se začne krčiti in mnoge v tem procesu tudi propadejo. Nato pa se razvije povsem nekaj novega. Za objekte običajno menimo, da so bolj togi in narejeni za kljubovanje različnim razmeram po sto in več let. V tem primeru pa lahko opazimo, da so lahko tudi objekti živi in se spreminjajo skupaj s skupnostjo.

   

  *Nalovnica: Današnja podoba cerkve z župnijskih domom. (Vir: občina Črenšovci, Foto Gyurica)

  2058
  Avtor: Mojmojster

  Kako so Vam koristile te informacije?


  MojMojster
  Revija MojMojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE ARHITEKTI, ARHITEKTURA?

 • Arhitekti, arhitektura Ljubljana
 • Arhitekti, arhitektura Maribor
 • Arhitekti, arhitektura Celje
 • Arhitekti, arhitektura Koper
 • Arhitekti, arhitektura Kranj
 • Arhitekti, arhitektura Ajdovščina
 • Arhitekti, arhitektura Bled
 • Arhitekti, arhitektura Bovec
 • Arhitekti, arhitektura Črna na Koroškem
 • Arhitekti, arhitektura Črnomelj
 • Arhitekti, arhitektura Domžale
 • Arhitekti, arhitektura Gornja Radgona
 • Arhitekti, arhitektura Gornji Grad
 • Arhitekti, arhitektura Hrastnik
 • Arhitekti, arhitektura Ilirska Bistrica
 • Arhitekti, arhitektura Izola
 • Arhitekti, arhitektura Jesenice
 • Arhitekti, arhitektura Kamnik
 • Arhitekti, arhitektura Kidričevo
 • Arhitekti, arhitektura Kobarid
 • Arhitekti, arhitektura Kočevje
 • Arhitekti, arhitektura Kranjska Gora
 • Arhitekti, arhitektura Krško
 • Arhitekti, arhitektura Laško
 • Arhitekti, arhitektura Lendava
 • Arhitekti, arhitektura Litija
 • Arhitekti, arhitektura Ljutomer
 • Arhitekti, arhitektura Metlika
 • Arhitekti, arhitektura Mojstrana
 • Arhitekti, arhitektura Mozirje
 • Arhitekti, arhitektura Murska Sobota
 • Arhitekti, arhitektura Nova Gorica
 • Arhitekti, arhitektura Novo mesto
 • Arhitekti, arhitektura Ormož
 • Arhitekti, arhitektura Piran - Pirano
 • Arhitekti, arhitektura Pivka
 • Arhitekti, arhitektura Portorož
 • Arhitekti, arhitektura Postojna
 • Arhitekti, arhitektura Ptuj
 • Arhitekti, arhitektura Radeče
 • Arhitekti, arhitektura Radenci
 • Arhitekti, arhitektura Radovljica
 • Arhitekti, arhitektura Ravne Na Koroškem
 • Arhitekti, arhitektura Ribnica
 • Arhitekti, arhitektura Rogaška Slatina
 • Arhitekti, arhitektura Sevnica
 • Arhitekti, arhitektura Sežana
 • Arhitekti, arhitektura Škofja Loka
 • Arhitekti, arhitektura Slovenj Gradec
 • Arhitekti, arhitektura Slovenska Bistrica
 • Arhitekti, arhitektura Slovenske Konjice
 • Arhitekti, arhitektura Šoštanj
 • Arhitekti, arhitektura Štore
 • Arhitekti, arhitektura Tolmin
 • Arhitekti, arhitektura Trbovlje
 • Arhitekti, arhitektura Tržič
 • Arhitekti, arhitektura Trzin
 • Arhitekti, arhitektura Velenje
 • Arhitekti, arhitektura Vipava
 • Arhitekti, arhitektura Vojnik
 • Arhitekti, arhitektura Vransko
 • Arhitekti, arhitektura Vrhnika
 • Arhitekti, arhitektura Žalec
 • Arhitekti, arhitektura Zreče
 • Arhitekti, arhitektura Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  © 2022 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane