Za področje

  Geotermalna energija: geosonda

  Članek je koristil že 5165+ uporabnikom
  Geotermalna energija ima ogromen potencial , saj celoten geotermalni sistem po nekaterih ocenah vsebuje več kot 50000 krat več energije, kot pa se v optimalnih pogojih pridobi iz zemeljskih plinov in naftnih goriv po vsem svetu. Z uporabo geotermalne energije se tako zmanjšuje uporaba fosilnih goriv in posledično zmanjšujejo tudi emisije toplotnih vplivov. Geotermalna energija se v mnogih državah po svetu uporablja tako za ogrevanje domov in industrijskih obratov, kot za proizvodnjo električne energije. V naravi se geotermalna energija največkrat pojavi kot izvir tople vode ali gejzir. Geotermalni viri so lahko zelo blizu zemeljski površini, lahko pa so več kilometrov globoki hranilniki tople vode in vodne pare, ki se izkoriščajo in privedejo do zemeljske površine.
  5165
  Easytrans

  1. Geotermalna energija v objektih

  Toploto, ki je shranjena v zemljini notranjosti, imenujemo geotermalna energija in jo lahko izkoriščamo na več načinov. Tako razlikujemo med geotermalnim izkoriščanjem (vrelci vroče vode in pare), hlajenje vročih kamnin in geotlačnim izkoriščanjem geotermalne energije. Geotermalna energija se uporablja na različne načine. Koristimo jo lahko za proizvodnjo električne energije, ogrevanje (neposredno ali s toplotnimi črpalkami) ter v balneologiji (je skupek metod zdravljenja in rehabilitacije s pomočjo naravnih zdravilnih vrelcev oziroma termalnih in mineralnih ter akratotermalnih vod).

  1.1 Geotermalna energija za toplotne črpalke

  Geotermalna energija je energent, ki ga uporabljajo toplotne črpalke. Uporaba toplotnih črpalk, se povečuje v vseh evropskih državah in tudi pri nas. Za takšno stanje obstajata dva bistvena razloga. Prvi je ta, da toplotne črpalke pomenijo bolj učinkovito energijo pri izrabi primarnih energetskih virov s prihranki približno 30-70 % v primerjavi z kotli na olje in plin. Drugi razlog je, da toplotne črpalke za razliko od oljnih in plinskih kotlov ne ustvarjajo nikakršnih primarnih emisij. Iz tega razloga pomembno prispevajo k zmanjševanju emisij v gosto naseljenih področij.

  2. Geosonda 

  2.1 Geotermalna energija in geosonda

  Sistemov, s katerimi se izkorišča geotermalna energija, je več, najpogostejši pa je sistem z geosondo ali vertikalnim zemeljskim kolektorjem tvorita vrtina z vstavljeno geosondo in toplotno črpalko. Uporaba toplotne črpalke za ogrevanje omogoča tudi hlajenje prostorov in ogrevanje sanitarne vode. Za odvzem toplote kamninam za toplotne črpalke do nekaj 100 kW, lahko uporabimo vertikalne zemeljske kolektorje-geosonde. Vertikalni zemeljski kolektor je dejansko toplotni prenosnik, sestavljen iz cevi in vstavljen v vrtino vertikalno. V kolektorju kroži medij, ki hladi okoliško kamenino. V notranjosti kamenin se medij segreje ter se po vzporedni cevi vrača na površje.

  2.2 Kako se polaga geosonda?

  Geosonde se polagajo v zemljo na globini od 30 do 150 m, lahko tudi do 300 m, ampak takrat je presek cevi geosonde večji od 32 mm (40 mm), pri čemer se material uporablja PE (polietilen), ki zagotavlja dobro izmenjavo toplote in je odporen na tlak, vlago, glodalce in mikroorganizme. Vse votle prostore med cevmi in zemljo je potrebno zapolniti z dobro prevodnim materialom, suspenzijo vode in cementa (betonitom). Globina in premer ene ali več geosond sta odvisni od toplotnih potreb objekta in moči vgrajene toplotne črpalke. V vrtino se največkrat vstavljajo sonde v dveh osnovnih izvedbah:

  -Kot dvojna U cevna sonda ( skozi en krak vstopa ohlajeni delovni medij, skozi drugi krak se v toplotno črpalko vrača segret delovni medij.).

  -Kot koaksialna cev (notranja cev je iz PE, skozi njo teče hladni delovni medij, medtem ko je zunanja cev iz jekla in skozi njo teče do toplotne črpalke segret delovni medij.).

  parkirišče, pod njim 16 vrtin oziroma geosond.jpg
  Pod parkirišče smo vstavili 16 geosond

  2.3 Osnovne značilnosti in vgradnja geosonde

  Geosonda ne potrebuje veliko prostora, celoletna temperatura vira je visoka, možno je tudi neposredno hlajenje. V odvisnosti od kakovosti tal potrebujemo za 1 kW toplotne črpalke približno 10-20 m globoko izvrtino. Najmanjša razdalja med izvrtinami 5 do 6 m, najmanjša oddaljenost od temeljev zgradbe 2 m. Pri tem moramo upoštevati tudi kvaliteto oziroma vrsto tal, saj je globina izvrtine je odvisna od kakovosti zemeljskih tal.

  razdelilni jašek za 16 geosond.jpg
  Razdelilni jašek za 16 geosond

  3. Geotermalna energija iz kamnin

  Odvisnost od lastnosti zemlje, je odvzem toplote na tekoči meter povprečno od 50 do 100 W/m dolžine sonde oziroma globine tal. Če se nahajamo na vodnatem področju, so možne večje vrednosti. Količina vode in poroznost tal ima velik vpliv na toplotno prevodnost, odvzem toplote je sledeč:

  -Suha peščena tla: 20 W/m,

  -Vlažna peščena tla: 40 W/m,

  -Vlažna kamnita tla: 60 W/m,

  -Tla s podtalnico: 80 – 100 W/m.

  Temperatura zemlje na globini 15 m je celo leto cca. 10 °C in je konstanta, približno vsakih 33 m globine se temperatura dvigne za 1 °C.

  4. Geotermalna energija za toplotne črpalke

  Uporaba toplotne črpalke je ekološko najprijaznejši in razširjen način pridobivanja geotermalne energije za ogrevanje oziroma hlajenje, saj nima negativnih vplivov na okolje. Takšen ogrevalni sistem prenaša toploto iz tal in v tla z minimalno porabo energije, ne onesnažuje okolja in je eden najbolj učinkovitih sistemov za ogrevanje in hlajenje. Geotermalni sistem prenaša sončno energijo in energijo zemlje v hišo skozi vrsto cevi, ki so vgrajene v zemljo. Geotermalne toplotne črpalke lahko za ogrevanje izkoriščajo že minimalne temperature od 5 °C dalje. Pri sistemu ogrevanja s toplotno črpalko se uporablja minimalno 75 % potrebe energije za ogrevanje in pripravo sanitarne vode iz toplotnega vira na katerega je toplotna črpalka priključena. Z uporabo vira toplote in 25 % električne energije toplotna črpalka proizvede 100 % energije za ogrevanje. 

  4.1 Moč toplotne črpalke

  Z uveljavitvijo novega Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkovitosti rabi energije (Ur.l.št. 42/2002) je predpisna največja letna poraba energije za ogrevanje. Za stavbe to pomeni letno rabo med 60 in 80 kWh/m²a. Nizkoenergijske hiše, porabijo za ogrevanje 20 – 55 kWh/m²a. Mednje prištevamo tudi tako imenovane 3 – litrske hiše, ki porabijo letno za ogrevanje majn kot 30kW/m²a. Še manjšo letno porabo za ogrevanje imajo pasivne hiše in sicer majn kot 15kW/m²a. Pri približnem ugotavljanju ogrevalne moči toplotne črpalke na osnovi ogrevane površine upoštevamo naslednje vrednosti za specifične toplotne izgube:

  -Obstoječa hiša s primerno toplotno izolacijo 70 W/m²,

  -Novogradnja z dobro toplotno izolacijo 50 W/m²

  -Nizkoenergijska hiša 40 W/m²

  -Pasivna hiša 10 W/m².

  Uporaba toplotne črpalke je ekološko najprijaznejši in razširjen način pridobivanja geotermalne energije za ogrevanje oziroma hlajenje, saj nima negativnih vplivov na okolje. Takšen ogrevalni sistem prenaša toploto iz tal in v tla z minimalno porabo energije, ne onesnažuje okolja in je eden najbolj učinkovitih sistemov za ogrevanje in hlajenje. Geotermalna energija prenaša sončno energijo in energijo zemlje v hišo skozi vrsto cevi, ki so vgrajene v zemljo. Geotermalne toplotne črpalke lahko za ogrevanje izkoriščajo že minimalne temperature od 5 °C dalje. Pri sistemu ogrevanja s toplotno črpalko se uporablja minimalno 75 % potrebe energije za ogrevanje in pripravo sanitarne vode iz toplotnega vira na katerega je toplotna črpalka priključena. Z uporabo vira toplote in 25 % električne energije toplotna črpalka proizvede 100 % energije za ogrevanje. 

  4.2 Sistem zemlja-voda (geosonda)

  Geosonda zaprti tip geotermalne vrtine, preko katerega se izkorišča geotermalna energija. V kolikor ni prisotne zadostne količine podtalnice uporabimo sistem zemlja-voda. V tem primeru zvrtamo eno ali več vrtin v globini od 80 – 150 m, v katere se vgradi 4 cevi, od katerih sta po dve in dve povezani v U zanko. Toplotne črpalke zemlja-voda izkoriščajo toplotno energijo, ki je shranjena v kamninah oziroma zemlji, kje je uskladiščena velika količina sončne energije, ki jo lahko s pomočjo toplotne črpalke uporabimo za ogrevanje hiše ali sanitarne vode. Za odvzem toplote je na voljo vertikalna geosonda ali horizontalni zemeljski kolektor. Voda oziroma medij, ki ji dodamo sredstvo proti zmrzovanju, kroži v zaprtem cevnem sistemom. Voda oziroma medij v ceveh odda toploto toplotni črpalki, ki s pomočjo dodatne električne energije pretvori na višji nivo ( do 65 °C ), vrača pa se ohlajana za cca. 5 °C.

  4.3 Sistem voda-voda (vodnjak)

  Je odprti tip geotermalne vrtine in je najučinkovitejši sistem za izrabo izrabo obnovljivih virov z uporabo toplotne črpalke. Toplotna črpalka voda-voda je primerna za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih objektov ter za ogrevanje sanitarne vode. Kot vir toplote se uporablja podtalnica. Postopek poteka tako, da se iz prve črpalne vrtine podtalnico s pomočjo potopne črpalke črpa do toplotne črpalke, kjer ji odvzame cca. 5 °C in se nato vrača v drugo povratno vrtino oziroma ponor. Razdalja med eno in drugo vrtino je minimalno 12 m in zelo pomembno je kako sta vrtini obrnjeni oziramo kako je vodni pozemni tok voda. Podtalnica ima v povprečju 12 °C in je konstanta neglede na vreme oziroma zunanjo temperaturo.

  5. Easy vrtine

  Izvedba, ureditev in oprema vrtin za geosondo ali vodnjak: EasyVrtine nudimo izvedbo

  -Vrtalska dela,

  -Vgradnja in dobava odvzema toplote (geosonda ali zemeljski kolektor)

  -injektiranje vrtine s posebno maso betonit,

  -Spremljevalna zemeljska dela,

  -Vgradnja in doba razdelilnih jaškov,

  -Elektrofuzijsko varjenje cevi in spojk,

  -Povezava do objekta,

  -Preverimo pretočnost geosond in tlačno tesnost,

  -Pridobitev vseh dovoljenje za izvedbo projekta za geosondo,

  -Pridobitev vse dokumentacije za nepovratna sredstva Eko-sklada.

  PVC jašek za vodnjak ter povezava vrtin.jpg
  PVC jašek za vodnjak ter povezava vrtin

  vir: Easytrans d.o.o.

  5165
  Avtor: Mojmojster

  Kako so Vam koristile te informacije?


  MojMojster
  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Iščete izvajalce, ponudbo za področje GLOBINSKO VRTANJE VRTIN?

 • Globinsko vrtanje vrtin Ljubljana
 • Globinsko vrtanje vrtin Maribor
 • Globinsko vrtanje vrtin Celje
 • Globinsko vrtanje vrtin Koper
 • Globinsko vrtanje vrtin Kranj
 • Globinsko vrtanje vrtin Ajdovščina
 • Globinsko vrtanje vrtin Bled
 • Globinsko vrtanje vrtin Bovec
 • Globinsko vrtanje vrtin Črna na Koroškem
 • Globinsko vrtanje vrtin Črnomelj
 • Globinsko vrtanje vrtin Domžale
 • Globinsko vrtanje vrtin Gornja Radgona
 • Globinsko vrtanje vrtin Gornji Grad
 • Globinsko vrtanje vrtin Hrastnik
 • Globinsko vrtanje vrtin Ilirska Bistrica
 • Globinsko vrtanje vrtin Izola
 • Globinsko vrtanje vrtin Jesenice
 • Globinsko vrtanje vrtin Kamnik
 • Globinsko vrtanje vrtin Kidričevo
 • Globinsko vrtanje vrtin Kobarid
 • Globinsko vrtanje vrtin Kočevje
 • Globinsko vrtanje vrtin Kranjska Gora
 • Globinsko vrtanje vrtin Krško
 • Globinsko vrtanje vrtin Laško
 • Globinsko vrtanje vrtin Lendava
 • Globinsko vrtanje vrtin Litija
 • Globinsko vrtanje vrtin Ljutomer
 • Globinsko vrtanje vrtin Metlika
 • Globinsko vrtanje vrtin Mojstrana
 • Globinsko vrtanje vrtin Mozirje
 • Globinsko vrtanje vrtin Murska Sobota
 • Globinsko vrtanje vrtin Nova Gorica
 • Globinsko vrtanje vrtin Novo mesto
 • Globinsko vrtanje vrtin Ormož
 • Globinsko vrtanje vrtin Piran - Pirano
 • Globinsko vrtanje vrtin Pivka
 • Globinsko vrtanje vrtin Portorož
 • Globinsko vrtanje vrtin Postojna
 • Globinsko vrtanje vrtin Ptuj
 • Globinsko vrtanje vrtin Radeče
 • Globinsko vrtanje vrtin Radenci
 • Globinsko vrtanje vrtin Radovljica
 • Globinsko vrtanje vrtin Ravne Na Koroškem
 • Globinsko vrtanje vrtin Ribnica
 • Globinsko vrtanje vrtin Rogaška Slatina
 • Globinsko vrtanje vrtin Sevnica
 • Globinsko vrtanje vrtin Sežana
 • Globinsko vrtanje vrtin Škofja Loka
 • Globinsko vrtanje vrtin Slovenj Gradec
 • Globinsko vrtanje vrtin Slovenska Bistrica
 • Globinsko vrtanje vrtin Slovenske Konjice
 • Globinsko vrtanje vrtin Šoštanj
 • Globinsko vrtanje vrtin Štore
 • Globinsko vrtanje vrtin Tolmin
 • Globinsko vrtanje vrtin Trbovlje
 • Globinsko vrtanje vrtin Tržič
 • Globinsko vrtanje vrtin Trzin
 • Globinsko vrtanje vrtin Velenje
 • Globinsko vrtanje vrtin Vipava
 • Globinsko vrtanje vrtin Vojnik
 • Globinsko vrtanje vrtin Vransko
 • Globinsko vrtanje vrtin Vrhnika
 • Globinsko vrtanje vrtin Žalec
 • Globinsko vrtanje vrtin Zreče
 • Globinsko vrtanje vrtin Žužemberk
 • Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane