Za področje

  Komunalni prispevek, cena in izračun

  Članek je koristil že 76208+ uporabnikom
  Če se lotevate gradnje, je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja potrebno plačati komunalni prispevek. Za marsikoga je to precej neprijetno presenečenje, saj so lahko zneski za komunalni prispevek precej vrtoglavi. Merila za odmero komunalnega prispevka so precej zapletena. S tem razlogom smo pripravili nekaj besed o tem.
  Strokovni članek 76208
  priljubljen
  S plačilom komunalnega prispevka poravnate izgradnjo kanalizacijskega omrežja, MojMojster.
  Imamo kar 500 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant:

  1. Kaj je komunalni prispevek in kdo ga plača?

  Komunalni prispevek je znesek, ki se občini plača kot nadomestilo za koriščenje in izgradnjo komunalne infrastrukture, torej vodovoda, kanalizacije in ceste. Skladno z aktualnim Zakonom o prostorskem načrtovanju komunalni prispevek predstavlja plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme (1). Ta sredstva se zato v občinah namenijo izgradnji komunalnega omrežja. 
  Komunalni prispevek v skladu z zakonom plača vsak posameznik, ki želi zaprositi za gradbeno dovoljene novogradnje. Plačilo komunalnega prispevka je potrebno tudi za tiste, ki boste povečali priklopno moč.
  Komunalni prispevek vsekakor ni šala, saj so zneski lahko zlo visoki. Lahko se zgodi, da boste na podobni lokaciji z isto velikostjo parcele plačali mnogo večji prispevek, kot ga je vaš sosed. Višina komunalnega prispevka se ob nekoliko večjih objektih lahko dvigne tudi na 25000 EUR.

  2. Merila za odmero in izračun komunalnega prispevka

  Komunalni prispevek se izračuna iz enačbe. V njej so vključeni različni faktorji, najbolj poglavitni dejavnik pa je velikost vašega objekta in parcela. Višino komunalnega prispevka določa Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (2). Če pogledamo podrobno, se merila za odmero komunalnega prispevka nanašajo na površino stavbnega zemljišča, na neto tlorisno površino objekta,opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo in na namembnost objekta.
   
  Površina stavbnega zemljišča pomeni velikost parcele. Če parcele ni mogoče določiti, se površina stavbišča – prostor, ki ga na parceli zaseda objekt, množi s faktorjem 1,5. Delež parcele, ki se upošteva za komunalni prispevek je med 30 in 70 odstotki.
   
  Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta, torej brez sten, napuščev in nadstrešnic. Delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je lahko od 30 do 70 odstotkov.
   
  Izračun komunalnega prispevka se računa po enačbi KP(i)=(A(parcela)·C(ij)·Dp))+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·C(tj)·Dti) 
   
  Pri čemer je oznake pomenijo:
  - A(parcela) površina parcele objekta v kvadratnih metrih,
  - C(pi1) indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
  - D(pi) delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (pri tem najmanj 0,c, največ pa 0,7, D(pi) + /(ti)
  - K(dejavnost) faktor dejavnosti, ki je lahko tudi 1, drugače pa občine faktor dejavnosti določajo med 0,7 in 1,3. 
  - C (ti1) indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno  infrastrukturo na obračunskem območju
  - A(tlorisna) neto tlorisna površina predvidenega objekta
  - D(ti) delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; D(pi) + D(ti) = 1)

  3. Plačilo komunalnega prispevka

  Če se sprašujete, kdaj poravnati komunalni prispevek, v glavnem obstajata dve možnosti. Investitor lahko komunalni prispevek plača v naprej, torej preden je oddal vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Druga možnost pa je, da v vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja občini poda zahtevo za odmero komunalnega prispevka. Rok za oddajo je 14 dni. Na odločbo se lahko tudi pritožite. 
   
  Ko poravnate komunalni prispevek, se smatra, da ste plačali vse stroške priklopa objekta na komunalno opremo. Kar pomeni, da razne takse za priključitev niso sprejemljive.

  4. Višina komunalnega prispevka

  Sedaj pa k najpomembnejšemu podatku, kakšne so višin komunalnega prispevka? Praksa kaže, da so praviloma komunalni prispevki višji v mestnih naseljih, med tem ko so mnogo nižji na območjih izven naselij torej na območjih razpršene gradnje, čeprav obstajajo tudi izjeme. Trenutno se nahajamo v situaciji, kjer se komunalni prispevki med občinami nerazumno razlikujejo. Cene za komunalni prispevek se zato gibljejo med 2300 EUR in 25000 EUR
   
  V primeru, da se odločite, da boste sami gradili komunalno infrastrukturo (6.1 člen) , ki bi jo morala zagotoviti občina, se znesek, namenjen gradnji, odšteje od višine komunalnega prispevka. Če se z vašim arhitektom posvetujete, lahko znižate ceno komunalnega prispevka.

  5. Primer: komunalni prispevek, cena in izračun

  Kot primer navajamo dva informativna izračuna. Raziskali smo razlike v višini komunalnega prispevka v občini Logatec, ki ima na spletnem portalu Piso na voljo brezplačen izračun za vse zazidljive parcele.
   
  1. Logatec, tik ob infrastrukturi
  Hiša neto tlorisne površine 200m2, parcela velikosti 600m2 odšteli 6.354 EUR 
  Opis Cp Dpi Ct Dti Faktor Indeks Skupaj
  Cestno omrežje (OBO_C_1) 5,37 0,30 22,13 0,70 1,00 1,0000 4.064,96
  Kanalizacija Logatec (OBO_K_1) 2,09 0,30 7,49 0,70 1,00 1,0000 1.425,34
  Vodovod (OBO_V_1) 0,97 0,30 3,79 0,70 1,00 1,0000 703,78
  Prostori za ravnanje z odpadki (OBO_PRO_1) 0,08 0,30 0,35 0,70 1,00 1,0000 63,70
  Javne površine in parkirišča (OBO_JP_1) 0,13 0,30 0,52 0,70 1,00 1,0000 96,22
  Skupaj 6.354,00
   
  2. Logatec, 1.9 km iz mesta Logatec
  Hiša neto tlorisne površine 200m2, parcela velikosti 600m2 odšteli 6.354 EUR 
  Opis Cp Dpi Ct Dti Faktor Indeks Skupaj
  Cestno omrežje (OBO_C_1) 5,37 0,30 22,13 0,70 1,00 1,0000 4.064,96
  Vodovod (OBO_V_1) 0,97 0,30 3,79 0,70 1,00 1,0000 703,78
  Prostori za ravnanje z odpadki (OBO_PRO_1) 0,08 0,30 0,35 0,70 1,00 1,0000 63,70
  Javne površine in parkirišča (OBO_JP_1) 0,13 0,30 0,52 0,70 1,00 1,0000 96,22
  Skupaj 4.928,66
   
  Če potrebujete strokoven nasvet, smo za vas pripravili bazo izkušenih arhitektorv.
   
  Vaša ekipa MojMojster
   
  Zakonske podlage in viri
   
  - 1. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4675
  - 2. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5668
  - U R E D B A o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074136
  Vodovodno omrežje, komunalni prispeve, MojMojster
  Vodovodno omrežje, komunalni prispeve, MojMojster


  Strokovni članek 76208
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 500 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  MojMojster
  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Imamo kar 500 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant:

  Brezplačno povpraševanje
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  Brez provizij
  Imamo kar 500 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant
  8.9
  0

  GRANT d.o.o.


  10
  1

  SVITAN d.o.o.


  8.9
  0

  DANS, arhitekti, d.o.o.


  9.8
  4

  Primož Lavrič s.p.


  Iščete izvajalce, ponudbo za področje PROJEKTIRANJE, PROJEKTANT?

 • Projektiranje, projektant Ljubljana
 • Projektiranje, projektant Maribor
 • Projektiranje, projektant Celje
 • Projektiranje, projektant Koper
 • Projektiranje, projektant Kranj
 • Projektiranje, projektant Ajdovščina
 • Projektiranje, projektant Bled
 • Projektiranje, projektant Bovec
 • Projektiranje, projektant Črna na Koroškem
 • Projektiranje, projektant Črnomelj
 • Projektiranje, projektant Domžale
 • Projektiranje, projektant Gornja Radgona
 • Projektiranje, projektant Gornji Grad
 • Projektiranje, projektant Hrastnik
 • Projektiranje, projektant Ilirska Bistrica
 • Projektiranje, projektant Izola
 • Projektiranje, projektant Jesenice
 • Projektiranje, projektant Kamnik
 • Projektiranje, projektant Kidričevo
 • Projektiranje, projektant Kobarid
 • Projektiranje, projektant Kočevje
 • Projektiranje, projektant Kranjska Gora
 • Projektiranje, projektant Krško
 • Projektiranje, projektant Laško
 • Projektiranje, projektant Lendava
 • Projektiranje, projektant Litija
 • Projektiranje, projektant Ljutomer
 • Projektiranje, projektant Metlika
 • Projektiranje, projektant Mojstrana
 • Projektiranje, projektant Mozirje
 • Projektiranje, projektant Murska Sobota
 • Projektiranje, projektant Nova Gorica
 • Projektiranje, projektant Novo mesto
 • Projektiranje, projektant Ormož
 • Projektiranje, projektant Piran - Pirano
 • Projektiranje, projektant Pivka
 • Projektiranje, projektant Portorož
 • Projektiranje, projektant Postojna
 • Projektiranje, projektant Ptuj
 • Projektiranje, projektant Radeče
 • Projektiranje, projektant Radenci
 • Projektiranje, projektant Radovljica
 • Projektiranje, projektant Ravne Na Koroškem
 • Projektiranje, projektant Ribnica
 • Projektiranje, projektant Rogaška Slatina
 • Projektiranje, projektant Sevnica
 • Projektiranje, projektant Sežana
 • Projektiranje, projektant Škofja Loka
 • Projektiranje, projektant Slovenj Gradec
 • Projektiranje, projektant Slovenska Bistrica
 • Projektiranje, projektant Slovenske Konjice
 • Projektiranje, projektant Šoštanj
 • Projektiranje, projektant Štore
 • Projektiranje, projektant Tolmin
 • Projektiranje, projektant Trbovlje
 • Projektiranje, projektant Tržič
 • Projektiranje, projektant Trzin
 • Projektiranje, projektant Velenje
 • Projektiranje, projektant Vipava
 • Projektiranje, projektant Vojnik
 • Projektiranje, projektant Vransko
 • Projektiranje, projektant Vrhnika
 • Projektiranje, projektant Žalec
 • Projektiranje, projektant Zreče
 • Projektiranje, projektant Žužemberk
 • Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane