Prijava v profil
AM Inženiring d.o.o.

AM INŽENIRING D.O.O., GROSUPLJE

Kakovosten gradbeni nadzor

Domžale, Kamnik, Litija, Ljubljana, Trzin, Vrhnika,

Marko Ahlin
predstavnik podjetja

Taborska cesta 23, 1290 Grosuplje
Tel: 041 615...

Velikost ekipe: 0
Projekti: manjši
Ustanovitev: 0
TRR: ✓ TRR račun preverjen

Okvirni prihodki 2015: 140.000 €

Imamo več kot 25 let izkušenj na področju gradbeništva in nudimo celovite rešitve za podporo pri izvedbi gradnje skupaj z gradbenim nadzorom.


Storitve, ki jih izvajamo

Storitve , ki jih izvajamo obsegajo dela: inženiringa ( priprava pogodb, vrednotenje ponudnikov, izbira izvajalca, pomoč pri upravnih postopkih…), vodenja projektov (koordinacija izvajalcev, izdelava popisa del, vodenje del) nadzora ( gradbeni, elektro,strojni) projektiranja (elektro in strojno)

Izkušnje

Na področju gradbenega nadzora in na področju gradbeništva imamo več kot 25 let izkušenj, zato smo zanesljivi partner za vašo gradnjo.

Druge naše reference

2. PROIZVODNI OBRATI – SERVISNE DELAVNICE : 1. Gradbeni nadzor - pomočnik gradbenega nadzora nad izvedbo 1. faze ARO in SO objektov z zunanjo ureditvijo za potrebe Snaga d.o.o. v Ljubljani (remontne delavnice, tehnične delavnice, garaže, lakirnica, pralnica, garderobe, upravni prostori ter podzemne garaže); Investitor : JP Snaga d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana Objekt : K+P+1N Investicijska vrednost cca : 9.000.000,00 EUR; Leto izvedbe 2011-2012 – pomočnik nadzornika Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Podjetje za izvedbo investicij, Taborska 23, 1290 Grosuplje 3. HOTELSKA GRADNJA – HOTELI : 1. Gradbeni nadzor ter celoten investitorski inženiring prenove secesijske dvorane hotela Grand Hotel Union d.d. v Ljubljani (secesijska dvorana nacionalnega kulturnega pomena) ; Investitor : GH UNION d.d., Miklošičeva 1, Ljubljana. Investicijska vrednost GOI del brez odrske in ostale opreme cca : 9.000.000,00 DEM; Objekt : K+P+N – aneks objekta : K+P+4N Leto izvedbe 2001 – 2003 – odgovorni operativni vodja del ter vodja investitorskega inženiringa Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in solastnik podjetja IN. CO invest d.o.o., Ljubljana 2. Gradbeni nadzor ter inženiring izvedbe objekta : Prenova hotelske kuhinje z pripadajočimi servisnimi prostori v kleti in pritličju Hotela LEV d.d., Vošnjakova 1, Ljubljana Investitor : HOTEL LEV d.d., Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana Investicijska vrednost cca : 600.000,00 DEM; Objekt : K+P Leto izvedbe 2005 – operativni vodja del ter vodja inženiring Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in solastnik podjetja IN. CO invest d.o.o., Ljubljana 3. Gradbeni nadzor ter inženiring izvedbe objekta : Prenova 11., 12., 13. nadstropja Hotela LEV d.d., Vošnjakova 1, Ljubljana Investitor : HOTEL LEV d.d., Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana Investicijska vrednost cca : 1.000.000,00 DEM; Objekt : K+P+14N Leto izvedbe 2006 – 2007 – operativni vodja del ter vodja inženiring Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in solastnik podjetja IN. CO invest d.o.o., Ljubljana 4. Gradbeni nadzor ter inženiring pri prenovitvenih delih hotelskega kompleksa GH Union in Holiday Inn v Ljubljani ( spomeniško zavarovani objekti nacionalnega kulturnega pomena - hotel) ; Investitor : GH UNION d.d., Miklošičeva 1, Ljubljana. Investicijska vrednost cca : različno cca 1.200.000,00 DEM tekoče leto; Obdobje različnih izvedb 1999 – 2007 Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in solastnik podjetja IN. CO invest d.o.o., Ljubljana 5. SPOMENIŠKO VARSTVO 1. Gradbeni nadzor - rušenje objektov kompleksa EMONIKA Ljubljana ŽP Slovenija ter kpl nadzor gradbenih del pri arheološkimi izkopavanjih na predmetni lokaciji; Investitor : Emonika d.o.o., Tivolska c. 50, 1000 Ljubljana, Investicijska vrednost cca : 640.000,00 EUR, Leto izvedbe; 2007 – 2008 – odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Podjetje za izvedbo investicij, Taborska 23, 1290 Grosuplje 6. ZDRAVSTVO, OTROŠKO VARSTVO TER REHABILITACIJA : 1. Gradbeni nadzor - izvedba objektov Centra za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, Šentvid pri Stični, (bolnišnični program cca 2.400,00 m2); Investitor : CZBO Šentvid pri Stični + delno MZ, Objekt : K+P+2N, Investicijska vrednost cca : 2.500.000,00 EUR; Investicija podprta tudi s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za obdobje 2004-2009 Leto izvedbe 2004 – 2009 – odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in solastnik podjetja IN. CO invest d.o.o., Ljubljana ter kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Grosuplje 2. Gradbeni nadzor - izvedba Objekt Marjetica otroški oddelek na Inštitutu RS za rehabilitacijo, Ljubljana - Bežigrad (bolnišnični objekt cca 4.800,00 m2); Investitor : IRRS, Linhartova 51, Ljubljana + Ministrstvo za zdravje + Ministrstvo za delo in družino Objekt : K+P+N, Investicijska vrednost cca : 4.500.000,00 EUR; Leto izvedbe 2006 – 2007 – odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in solastnik podjetja IN. CO invest d.o.o., Ljubljana ter kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Grosuplje 3. Gradbeni nadzor - izvedba Objekt ARS (Ambulantno rehabilitacijska služba) Inštituta RS za rehabilitacijo, Ljubljana - Bežigrad (bolnišnični objekt cca 2.200,00 m2); Investitor : IRRS, Linhartova 51, Ljubljana + Ministrstvo za zdravje, Objekt : K+P+N, Investicijska vrednost cca : 2.500.000,00 EUR; Leto izvedbe 2010 – 2011 – odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Grosuplje 4. Gradbeni nadzor - izvedba Objekt Preureditev lekarne in COP za potrebe Inštituta RS za rehabilitacijo, Ljubljana - Bežigrad (bolnišnični objekt cca 800,00 m2); Investitor : IRRS, Linhartova 51, Ljubljana , Objekt : K+P, Investicijska vrednost cca : 800.000,00 EUR; Leto izvedbe 2012 – odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Grosuplje 5. Gradbeni nadzor - izvedba Objekt Ureditev mednarodnega oddelka za paciente samoplačnike za potrebe Inštituta RS za rehabilitacijo, Ljubljana - Bežigrad (bolnišnični objekt cca 1.200,00 m2); Investitor : IRRS, Linhartova 51, Ljubljana , Objekt : K+P, Investicijska vrednost cca : 500.000,00 EUR; Leto izvedbe 2014-2015 – odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Grosuplje 6. Gradbeni nadzor - izvedba Objekt Ureditev otroškega igrišča in trim steze za investitorja : Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, Šentvid pri Stični, (tloris zunanjih objektov cca 600,00 m2); Investitor : Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, Šentvid pri Stični, Objekt : zunanja ureditev – igrišča (tartan površine in namenska igrala) Investicijska vrednost cca : 100.000,00 EUR; Leto izvedbe 2015 – odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Grosuplje 7. NADZOR IN INVESTITORSKI INŽENIRING ZA POTREBE TISKANIH MEDIJEV : 1. Gradbeni nadzor in gradbeni investitorski inženiring pri prenovi Integrirane redakcije ČZP DELO d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana Investitor : DELO d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana Investicijska vrednost cca : 1.500.000,00 EUR Leto izvedbe; 2008– odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Podjetje za izvedbo investicij, Taborska 23, 1290 Grosuplje 2. Gradbeni nadzor in gradbeni investitorski inženiring pri prenovi Integrirane redakcije DNEVNIK d.d., Kopitarjeva 2-4, Ljubljana (3. nadstropje) Investitor : DNEVNIK d.d., KOPITARJEVA 2-4, 1000 Ljubljana Investicijska vrednost cca : 400.000,00 EUR Leto izvedbe; 2005 – 2006 - odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in solastnik podjetja IN. CO invest d.o.o., Ljubljana B. / Večji manj zahtevni objekti : 1. Gradbeni nadzor in gradbeni investitorski inženiring pri prenovi Objekt SIMT d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje, računalniška dejavnost; velikost cca 700,00 m2 Investitor : Pro real d.o.o., Ferrarska 17, 6000 Koper Investicijska vrednost cca : 500.000,00 EUR Leto izvedbe; 2008– odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Podjetje za izvedbo investicij, Taborska 23, 1290 Grosuplje 2. gradbeni nadzor in gradbeni investitorski inženiring pri dokončanju poslovnih prostorov v TPC Rudnik – poslovni prostori računalniška dejavnost, cca 800,00 m2 Investitor : Pro real d.o.o., Ferrarska 17, 6000 Koper Investicijska vrednost cca : 500.000,00 EUR Leto izvedbe; 2008– odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Podjetje za izvedbo investicij, Taborska 23, 1290 Grosuplje 3. Gradbeni nadzor - pri dokončanju poslovnih prostorov bančna ekspozitura Jesenice bančna skupina Hypo Alpe Adria Bank Investitor : Hypo Alpe Adria Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana Investicijska vrednost cca : 250.000,00 EUR skupaj cca 186,00 m2 Leto izvedbe; 2008– 2009 - odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Podjetje za izvedbo investicij, Taborska 23, 1290 Grosuplje 4. Gradbeni nadzor - pri dokončanju poslovnih prostorov bančna ekspozitura Trg Komandanta Staneta Ljubljana- bančna skupina Hypo Alpe Adria Bank Investitor : Hypo leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana Investicijska vrednost cca : 200.000,00 EUR skupaj cca 130,00 m2 Leto izvedbe; 2008 - odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Podjetje za izvedbo investicij, Taborska 23, 1290 Grosuplje 5. Gradbeni nadzor - pri dokončanju poslovnih prostorov bančna ekspozitura Koper - bančna skupina Hypo Alpe Adria Bank Investitor : Hypo leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana Investicijska vrednost cca : 600.000,00 EUR skupaj cca 830,00 m2 Leto izvedbe; 2009 - odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Podjetje za izvedbo investicij, Taborska 23, 1290 Grosuplje 6. Gradbeni nadzor - pri dokončanju poslovnih prostorov bančna ekspozitura Ljubljana – Moste Polje bančna skupina Hypo Alpe Adria Bank Investitor : Hypo leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana Investicijska vrednost cca : 300.000,00 EUR skupaj cca 140,00 m2 Leto izvedbe; 2009 - odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Podjetje za izvedbo investicij, Taborska 23, 1290 Grosuplje 7. Gradbeni nadzor - pri dokončanju poslovnih prostorov bančna ekspozitura Maribor- bančna skupina Hypo Alpe Adria Bank Investitor : Hypo leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana Investicijska vrednost cca : 300.000,00 EUR skupaj cca 140,00 m2 Leto izvedbe; 20010 - odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Podjetje za izvedbo investicij, Taborska 23, 1290 Grosuplje 8. Gradbeni nadzor – izvedba sanacije nadstropja objekta ELCOM d.o.o., Litijska 80, Ljubljana – lesena gradnja – sistem KLH – velikost prenovljenih prostorov cca 800,00 m2 Investitor : ELCOM d.o.o., Litijska 80, 1000 Ljubljana Objekt : K+P+M Investicijska vrednost cca : 640.000,00 EUR, Leto izvedbe; 2008 – 2009 – odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Podjetje za izvedbo investicij, Taborska 23, 1290 Grosuplje 9. Gradbeni nadzor – izvedba večstanovanjskega objekta Anton Ločniškar, Seničica, Medvode Investitor : Anton Ločniškar s.p., Seničica, Medvode Objekt : K+P+N+M Investicijska vrednost cca : 640.000,00 EUR, Leto izvedbe; 2008 – 2009 – odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Podjetje za izvedbo investicij, Taborska 23, 1290 Grosuplje 10. Gradbeni nadzor - pri dokončanju poslovnih prostorov bančna ekspozitura PE Domžale; bančna skupina Hranilnica LON d.d., Bleiweisova 1, 4000 Kranj Investitor : Hranilnica LON d.d., Bleiweisova 1, 4000 Kranj Investicijska vrednost cca : 240.000,00 EUR skupaj cca 130,00 m2 Leto izvedbe; 2012 - odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Podjetje za izvedbo investicij, Taborska 23, 1290 Grosuplje 11. Gradbeni nadzor - pri izvedbi izdelave dvigalnega jaška in montaže osebnega dvigala v objektu Domodrom Dvorana E, investitor : EKO STIL d.o.o., BTC Šmartinska 152, Ljubljana Investitor : EKO STIL d.o.o., BTC Šmartinska 152, Ljubljana Investicijska vrednost cca : 120.000,00 EUR – Dvigalo nosilnosti do 1200 kg, 4 postaje integracija dvigala v obstoječ izgrajen objekt, ki je bil vse čas gradnje v funkciji Leto izvedbe; 2011 - odgovorni nadzornik Delo za naročnika opravljal kot zaposlenec in edini lastnik podjetja AM inženiring d.o.o., Podjetje za izvedbo investicij, Taborska 23, 1290 Grosuplje C. / Ostalo : izvedba adaptacijskih del v stanovanju kolumnista ter novinarja : Marko Crnkovič, Ljubljana; leto 2006 izvedba adaptacijskih del stanovanje Borštnikove nagrajenke igralke : Nataša Matjašec, Ljubljana; leto 2007 izvedba adaptacijskih del stanovanje generalnega direktorja Dnevnika d.d., Branko Pavlin, Ljubljana; leto 2004 izvedba več stomatoloških in fizioterapevtskih ordinacij v Ljubljani v letih 2001 – 2006 – izvedba inženiringa – priprava in izvedba investicij izvedba dokončanja enostanovanjskega stanovanjskega objekta dr. Joško Osredkar; leto 2002 celotna prenova poslovnih prostorov DSJU d.o.o., Ljubljana – Metalka 14. nadstropje;leto 2007 celotna prenova poslovnih prostorov SABEJA d.o.o., Ljubljana – Metalka 14. nadstropje; leto 2007 investitorski inženiring pri postavitvi linije za predelavo pralno predelovale linije Motvoz in Platno, Grosuplje; leto 2008 večletno sodelovanje in izvajanje gradbenih nadzorov pri izvedbah na Deponiji barje; Investitor JP Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana; od 1995 do 2011 z presledki gradbeni nadzor pri izvedbi prizidka skladiščne hale CMC d.o.o., Logatec; izvedba del dokončanja salona MZG d.o.o., v TPC Rudnik Ljubljana; leto 2007 strokovni nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše Škerjanec – Gliha Grosuplje; leto 2009 strokovni nadzor in celotni gradbeni in investitorski inženiring pri izgradnji enostanovanjske vile Gvozdenović, Šujica Občina Dobrova – Polhov Gradec; leto 2008 – 2010. strokovni nadzor nad izvedbo lesenih montažnih hiš MARLES – 2 objekta (leto 2008 – 2010). strokovni nadzor nad izvedbo lesenih montažnih hiš LUMAR Medvode – 1 objekt; leto 2012 strokovni nadzor pri prenovi 5-tih Laboratorijev na KI , Hajdrihova 4 v Ljubljani; leto 2011 strokovni nadzor pri preureditvenih delih za potrebe Mestne Lekarne Kamnik – enota Litija; leto 2010 strokovni nadzor pri preureditvenih delih za potrebe Mestne Lekarne Kamnik – enota Kamnik; leto 2011 strokovni nadzor pri izgradnji enostanovanjske hiše Fabčič – Flis, Zgornje Pirniče – nizkoenergijska gradnja; leto 2011-2012 URI Soča, Ljubljana – Izvedba GOI del klet ARS – strokovni nadzor. Izvedba po ZJN ; leto izvedbe 2013 URI Soča, Ljubljana – izvedba pohlajevanja objekta Vrtnica (cca 2.000,00 m2). Izvedba po ZJN; leto izvedbe 2013 Strokovni nadzor nad izvedbo rekonstrukcije in dozidave Zdravstvenega doma Kamnik za potrebe lekarne ML Kamnik; vrednost investicije cca 0,3 MIO EUR. Izvedba po ZJN; leto izvedbe 2013 Strokovni nadzor novogradnja stanovanjski dvojček Ljubljana; vrednost investicije 0,6 MIO EUR; leto izvedbe 2013 Investitorski inženiring in Strokovni nadzor novogradnja stanovanjski hiša LUMAR Smrjane pri Ljubljani ; vrednost investicije 0,2 MIO EUR; leto izvedbe 2014 Strokovni nadzor novogradnja stanovanjski dvojček. Lokacija okolica Šmarne gore. Projekt v izvedbi - še ni v aktivnem Trženju. Gospodarska družba kot naročnik še ne razkriva podatkov o gradnji. ; vrednost investicije 0,5 MIO EUR; leto izvedbe 2015 – 2016. Investitorski inženiring in Strokovni nadzor novogradnja stanovanjskih lesenih skeletnih hiš Smrjane pri Ljubljani – štiri enote ; vrednost investicije 0,5 MIO EUR; leto izvedbe v 2016 Strokovno uspešno sodelovanje z različnimi Upravnimi enotami in Občinami širom R Slovenije v vezi reševanja zapletov investitorjev z navedenimi inštitucijami pri UPRAVNIH POSTOPKIH pridobivanja Gradbenih in Uporabnih dovoljen ter legalizacije objektov. Trenutno v aktivnem reševanju 5 primerov.

AM Inženiring d.o.o.
AM Inženiring d.o.o. je pripravil referenco za področje Cenitev nepremičnin
10. Feb 2016
Gradbeni nadzor  - izvedba Poslovno stanovanjskega objekta R 5, Zupančičeva jama, Ljubljana © AM Inženiring d.o.o.

Gradbeni nadzor - izvedba Poslovno stanovanjskega objekta R 5, Zupančičeva jama, Ljubljana

(100 stanovanj, poslovni prostori z 2 podzemnimi etažami lastniških garaž); Investitor : SCT Stanovanjski inženiring d.o.o., Štihova 26, 1000 Ljublj...

zanima me več >
53 ogledov
AM Inženiring d.o.o.
AM Inženiring d.o.o. je pripravil referenco za področje Inženiring
10. Feb 2016
Gradbeni nadzor  - izvedba Poslovno stanovanjskega objekta Topniška 26 - 27 © AM Inženiring d.o.o.

Gradbeni nadzor - izvedba Poslovno stanovanjskega objekta Topniška 26 - 27

Ljubljana (110 stanovanj, poslovni prostori z 2 etažami lastniških garaž); Investitor : SCT Stanovanjski inženiring d.o.o., Štihova 26, 1000 Ljublj...

zanima me več >
53 ogledov
Kje in kaj delamo

PROJEKTIRANJE

CENITEV NEPREMIČNIN
Ocena vrednosti hiše, ocena tržne vrednosti parcele, ocena sodne vrednosti zemljišča.

Ponudba
GRADBENI NADZOR
Gradbeno nadziranje, pregled armature in betona, zmanjšanje stroškov gradnje, pregled kakovosti materialov, nadziranje izvajalcev pri gradnji.

Ponudba
INŽENIRING
Koordinacije projekta, študije izvedljivosti gradnje, iskanje gradbenih izvajalcev, hiša na ključ.

Ponudba
POPIS DEL
Popis gradbeno - obrtniških del, predizmera za popis del, projektantska ocena investicije, popis del za gradnjo hiše, popis del za prenovo stanovanja.

Ponudba
PZI - PROJEKT ZA IZVEDBO
Vodilna mapa projekta, opažni in armaturni načrt, načrt strojnih inštalacij, načrt električnih inštalacij.

Ponudba
Dela izvajamo tudi v krajih: Domžale, Kamnik, Litija, Ljubljana, Trzin, Vrhnika, Osrednjeslovenska. Za več podrobnosti nas kontaktirajte.

V bližini kraja Grosuplje , Osrednjeslovenska in v okolici izvajamo:

Taborska cesta 23, 1290 Grosuplje
vse ocene
Kje in kaj delamo

Kakovosten gradbeni nadzor:

Osrednjeslovenska,
Vaši Partnerji za kvalitetno gradnjo