Potrebna je prijava ali registracija

Kontakt stranke lahko dobijo samo registrirani in preverjeni člani sistema Mojmojster.net. Če še niste registrirani v sistemu, se lahko pridružite tukaj:

brezplačna registracija

vaša količina

enota

okvirna cena

vaša cena

Gradbeni nadzor, izvedba gradbenega nadzora in svetovanja po fazah gradnje, brez potnih stroškov, cena po obisku
Osnovni gradbeni nadzor pri gradnji stanovanjske hiše zajema 10-20 obiskov. Gradbeni nazdor obsega: - Primerjalna analiza ponudb izvajalcev in prisotnost na pogajalskih razgovorih z izvajalci. - Uvedba izvajalca v delo in prevzem del - Nadzor, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo in gradbenimi predpisi - Nadzor nad količino, kvaliteto in vrednostjo izvedenih del v skladu s pogodbenim predračunom in knjigo obračunskih izmer - Vodenje in sprotno potrjevanje gradbenih dnevnikov z realnim vpisovanjem vseh pomembnejših opažanj in odstopanj tekom gradnje, pregled in podpisovanje gradbene knjige in situacij - Nadzor, da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov dokazana z ustreznimi dokumenti - Nadzor nad odpravo vseh pomanjkljivosti in napak med gradnjo - Nadzor, da se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in take spremembe potrdita odgovorni projektant in odgovorni nadzornik - Pregled in reševanje različnih zahtevkov izvajalca del - Usklajevanje in razreševanje strokovnih vprašanj tekom izvedbe del - Razlago projektne dokumentacije izvajalcem - Pisno opozarjanje izvajalca na napake tekom izvedbe in po presoji tudi zaustavitev dela, če se dela ne izvajajo strokovno in skladno s projektno dokumentacijo in če zato ni dosežena ustrezna kvaliteta in zahtevanje takojšnje sanacije, brez podaljšanja roka izvedbe - Pisno opozarjanje izvajalca na nedoseženo kvaliteto ali pripravo, ki bo imela za posledico slabo kvaliteto končnega izdelka - Priprava pisnih predlogov ukrepov in penalov za izvajalca oziroma njegove podizvajalce, v kolikor dela ne izvajajo kvalitetno in ne odpravljajo napak v dogovorjenih rokih - Priprava in podpis izjave izvajalcu posameznih del, da so dela kvalitetno izvedena - Nadzor nad odpravo pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem pregledu, po zapisniku o medsebojni primopredaji

obisk

EUR/obisk

EUR

Enostavni geodetski posnetek in elaborat geodetskega načrta s certifikatom, ki je potreben za projekt za gradbeno dovoljenje

kos

EUR/kos

EUR

SKUPAJ:

EUR

pošlji povpraševanje >

Cena arhitekture, cena načrta za gradbeno dovoljenje PGD, gradbeni nadzor, cena projekta za izvedbo PZI in drugo dokumentacijo.


MojMojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš Dom


Iščete ponudbe?

Za točne ponudbe in kontakte zainteresiranih preverjenih izvajalcev v vaši bližini vpišite okvirno količino in pošljite povpraševanje!


pošlji povpraševanje >

+ BREZPLAČNO
+ BREZ PROVIZIJ
+ OCENJENI IZVAJALCI
+ IŠČEMO LOKALNO


Cene so okvirne in predstavljajo povprečje cen za prejete ponudbe.

Cena za vaš projekt je lahko nižja ali višja in je odvisna od velikosti projekta, oddaljenosti, zasedenosti izvajalca in kvalitete.Načrtujete tlakovanje dvorišča?

Načrtujete tlakovanje dvorišča?


brezplačno registriraj podjetje