Potrebna je prijava ali registracija

Kontakt stranke lahko dobijo samo registrirani in preverjeni člani sistema Mojmojster.net. Če še niste registrirani v sistemu, se lahko pridružite tukaj:

brezplačna registracija

vaša količina

enota

okvirna cena

vaša cena

Unikatni idejni načrt arhitekture za stanovanjsko hišo
Unikatni idejni projekt arhitekture obsega analizo prostorskega načrta in omejitev za projektiranje, vodilno mapo projekta, pridobitev projektnih pogojev in izhodišč za projektiranje, idejne načrte tlorisov, prerezov in fasad v merilu 1:100.

kos

EUR/kos

EUR

Vodilna mapa projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD
Vodilna mapa obsega osnovne podatke o objektu, lokacijske podatke in urbanistične skice zunanje ureditve, prometne ureditve in priključkov na infrastrukturo, izjavo odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter kopije vseh potrebnih soglasij.

kos

EUR/kos

EUR

Načrti arhitekture za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD
Unikatni projekt arhitekture PGD obsega osnovni tehnični opis objekta, načrt zunanje ureditve v merilu 1:200 ali večjem, tloris temeljev in vseh etaž, tloris ostrešja in strehe, 2 prereza in vse fasade objekta v merilu 1:100. Obsega vse arhitekturne načrte in skice, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja.

kos

EUR/kos

EUR

Izjava projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta
Pregled načrtov PGD in izjava projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta. Izjava je dovolj samo za pridobitev gradbenega dovoljenja in ne vključuje statičnega izračuna konstrukcije in načrtov gradbenih konstrukcij, ki se izvedejo v fazi PZI, projektu za izvedbo.

kos

EUR/kos

EUR

Elaborat gradbene fizike za PGD
Analiza načrtov PGD in izračun gradbene fizike, preveritev skladnosti s tehničnimi smernicami in zakonodajo, izdelava elaborata gradbene fizike, izkaz energijskih lastnosti stavbe

kos

EUR/kos

EUR

Elaborat požarne varnosti za PGD, stanovanjska hiša
Analiza načrtov PGD, preveritev skladnosti s Tehnično smernico TSG-1-001:2010-Požarna varnost v stavbah, izdelava zasnove požarne varnosti, izkaz požarne varnosti

kos

EUR/kos

EUR

Elaborat zaščite pred hrupom za PGD, manj zahtevni objekt
Analiza načrtov PGD, preveritev skladosti s tehničnimi smernicami, izdelava elaborata zaščite pred hrupom

kos

EUR/kos

EUR

SKUPAJ:

EUR

pošlji povpraševanje >

Cena arhitekta, cena idejni načrt, načrt za gradbeno dovoljenje cene, projekt za izvedbo cena v Sloveniji.


MojMojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš Dom


Iščete ponudbe?

Za točne ponudbe in kontakte zainteresiranih preverjenih izvajalcev v vaši bližini vpišite okvirno količino in pošljite povpraševanje!


pošlji povpraševanje >

+ BREZPLAČNO
+ BREZ PROVIZIJ
+ OCENJENI IZVAJALCI
+ IŠČEMO LOKALNO


Cene so okvirne in predstavljajo povprečje cen za prejete ponudbe.

Cena za vaš projekt je lahko nižja ali višja in je odvisna od velikosti projekta, oddaljenosti, zasedenosti izvajalca in kvalitete.Najugodnejsa streha to jesen

Najugodnejsa streha to jesen


brezplačno registriraj podjetje